Oferta

 

 

 

 

 

Logomotywa oferuje: 

 • Diagnozę logopedyczną lub konsultacje prowadzące do postawienia diagnozy
 • Terapię zaburzeń komunikacji u dzieci z: Zespołem Aspergera, autyzmem, niepłynnością mówienia (jąkanie), niedosłuchem, alalią, afazją, dysleksją, FAS, niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy oraz problemami w nauce szkolnej
 • Terapię dzieci dwujęzycznych
 • Wczesną interwencję logopedyczną
 • Stymulację wszystkich funkcji poznawczych, czyli wzroku, słuchu, motoryki małej i dużej, pamięci
 • Konsultacje i porady logopedyczne dla rodziców
 • Opinie logopedyczne
 • Terapię miofunkcjonalną
 • Terapię ręki
 • Trening umiejętności społecznych – TUS
 • Naukę czytania Metodą Krakowską
 • Diagnozę i terapię psychologiczną
 • Diagnozę i terapię pedagogiczną.

Cennik

Terapia logopedyczna

 • Pierwsza wizyta/ konsultacja/ diagnoza** – 180 zł (60 min.)
 • Regularna terapia logopedyczna – 130 zł (50 min.)

Terapia pedagogiczna

 • Pierwsza wizyta/ konsultacja/ diagnoza – 180 zł (60 min.)
 • Regularna terapia pedagogiczna – 130 zł (50 min.)
 • Terapia ręki – 120 zł (50 min.)
 • Nauka czytania metodą sylabową – 120 zł (50 min.)

Terapia psychologiczna

 • Pierwsza wizyta/ konsultacja/ diagnoza** – 200 zł (60 min.)
 • Regularna terapia psychologiczna – 150 zł (50 min.)

Logomotywa również współpracuje z coachką i doradczynią zawodową Karoliną Ambroziak ze Stacji Praca.

 

 

 

 

 

Stacja Praca oferuje:

 • doradztwo zawodowe – 150 zł
 • coaching – 150 zł

*Teksty przeznaczone są do użytku prywatnego. Wszelkie prawa do materiału zawartego na stronie www.logomotywa.edu.pl są zastrzeżone, a ich jedyną właścicielką jest Marta Nizio.

**Postawienie diagnozy nie zawsze udaje się podczas pierwszego spotkania. Zdarza się, że nim dojdziemy wspólnie do finalnych wniosków, musi się odbyć kilka wizyt. Niektóre wady wymowy mają źródło w innych procesach. Zadaniem logopedy jest wychwycenie tych zawiłości.

Kontrakt terapii logopedycznej

Rodzic pacjenta/ pacjent zobowiązuje się do:

 • przestrzegania terminów wizyty
 • przekładania terminu spotkania nie później niż 24h przed umówioną wizytą
 • realizacji omówionych zaleceń
 • systematycznej pracy w domu.

Logopedka Marta Nizio zobowiązuje się do:

 • przekładania terminu spotkania nie później niż 24h przed umówioną wizytą
 • przygotowania do zajęć
 • prowadzenia terapii zgodnie z zasadami etyki, tj. terapii opartej na szacunku, miłej i sprzyjającej atmosferze, metodach dostoswanych do pacjentach, stopniowaniu trudności
 • bezwzględnego zachowania higieny.