O mnie

Nazywam się Marta Nizio i jestem logopedką, pedagożką, filololożką polską, terapeutką miofunkcjonalną, trenerką umiejętności społecznych, terapeutką ręki, autorką serii gier logopedycznych „Logo pary”. Blog, na którym się znajdujecie, zrodził się z co najmniej trzech pasji: pierwszej – do logopedii, dzięki której znaczenia nabiera nie tylko to, co mówimy, ale JAK mówimy, drugiej – do pisania, które jest swoistym rodzajem komunikowania się, trzeciej – do pracy z dziećmi. To właśnie głównie dzieciom w różnym wieku pomagam rozwiązywać ich mniejsze i większe problemy w zakresie komunikacji – i tej mówionej i – pośrednio – tej pisanej.

Skąd nazwa bloga?

To proste! Nawiązuje do wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” – czytany na głos jest nie lada wyzwaniem. Logomotywa, czyli motywacja do logopedycznej aktywności, czyli zmiana, czyli postęp. „Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!…”.

Udział w konferencjach, szkoleniach, webinarach

 • Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia – praktyka bez teorii (8 kwietnia 2018 r.)
 • Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (22 września 2018 r.)
 • Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii – rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, brak artykulacji głosek (t, d), substytucja wybranych samogłosek ustnych (3 lutego 2019 r.)
 • Badania słuchu w praktyce logopedy (7 marca 2019 r.)
 • Niewyraźna mowa u dziecka – diagnoza logopedyczna i ramowy plan terapii (12 marca 2019 r.)
 • Zaburzenia pragmatyczne i semantyczne u dzieci w wieku przedszkolnym (20 marca 2019 r.)
 • Badania słuchu w pracy logopedy (28 kwietnia 2019 r.)
 • Fakty i mity o długim karmieniu piersią (19 listopada 2019 r.)
 • Analiza i synteza słuchowa jako podstawa procesu czytania i pisania (28 listopada 2019 r.)
 • Trening Umiejętności Społecznych – TUS (7 grudnia 2019 r.)
 • Konferencja Wcześniak 2020 (18.01.2020 r.)
 • Niezakończony, opóźniony czy zaburzony rozwój mowy? (1 lutego 2020 r.)
 • Metody wywoływania głosek (1 lutego 2020 r.)
 • Skuteczne utrwalanie głosek w terapii zaburzeń artykulacji (16 lutego 2020 r.)
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® (9 marca 2020 r.)
 • Terapia ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym (6 czerwca 2020 r.)
 • Jak rozpoznać, że dziecko jest przestymulowane i odpowiednio reagować (2 sierpnia 2020 r.)
 • Połykanie w dyslalii (4 sierpnia 2020 r.)
 • Seplenienie boczne: diagnoza metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu szumiącego (28 sierpnia 2020 r.)
 • MFT 9-99 sTArs. Terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel (5-6 września 2020 r.)
 • Tradycyjna a strategiczna terapia dyslalii obwodowej (9 października 2020 r.)
 • Miofunkcjonalna diagnoza niemowląt – logopedyczne flagi ostrzegawcze (16 października 2020 r.)
 • Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym. Diagnoza i terapia połykania (26 listopada 2020 r.)
 • Anatomia: mięśnie języka, podniebienia i gardła (8 grudnia 2020 r.)
 • Początek pracy nad językiem (10 grudnia 2020 r.)
 • Masaż logopedyczny dziecka od podstaw – podejście praktyczne (25 stycznia 2021 r.)
 • Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy (7 lutego 2021 r.)
 • Zaburzenia i dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (19 lutego 2021 r.)
 • Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne (2 marca 2021 r.)
 • Staw skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy (3 marca 2021 r.)
 • Układ ruchowy narządu żucia w terapii logopedycznej (27 marca 2021 r.)
 • Staw skroniowo-żuchwowy – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy. Podejście holistyczne (23-25 kwietnia 2021 r.)
 • Afazja rozwojowa – diagnoza i terapia krok po kroku (6 września 2021 r.)
 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia krok po kroku. Podejście autorskie (11 września 2021 r.)
 • Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa (11 listopada 2021 r.)
 • Autonomiczny układ nerwowy w leczeniu układu stomatognatycznego w ujęciu interdyscyplinarnym (10-11 czerwca 2022 r.)
 • MFS Poland – edycja 12 (styczeń-kwiecień 2023 r.)

Certyfikaty

 • Trening Umiejętności Społecznych – TUS
 • Terapia ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
 • Terapia miofunkcjonalna
 • Terapia funkcji ortodontycznych

Przeprowadzone szkolenia

 • Dysleksja i co dalej? Jak na co dzień wspierać dziecko w nauce (10 lutego 2020 r.)
 • Co ma ucho do gadania? Trudności dzieci szkolnych okiem terapeuty (30 stycznia 2021 r.)
 • Dlaczego dzieci mają wady wymowy? (15 stycznia 2022 r.)
 • Dlaczego logopeda nie jest samotną wyspą. O współpracy z rodzicem i innymi specjalistami (3 grudnia 2023 r.)